ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
  เลขที่ 577 หมู่ 1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  เบอร์โทรศัพท์ 055-533-035
  โทรสาร 055-533-035
  website www.phatadpadaeng.go.th
  E-mail rungnapa29@phatadpadaeng.go.th