คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
โครงการทบทวน/สนับสนุนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 256
 
โครงการทบทวน/สนับสนุนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  
 

                 โครงการทบทวน/สนับสนุนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
     องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการทบทวน/สนับสนุนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ เพื่อทบทวนแผนชุมชนที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของหมู่บ้านในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเองในทุกๆด้านตามความต้องการของหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง กำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในลักษณะจากชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นการสริมสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2560 เวลา 08.49 น. โดย คุณ แสงดาว ใจหล้า

ผู้เข้าชม 389 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย