ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงได้รับใบอนุญาตให้เป็นหน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยฝึกอพยพหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ พ.ศ.2556 แห่งพระราชบัญ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 09.45 น. โดย คุณ พรรณวดีฐ์ บูลย์ประมุข

ผู้เข้าชม 161 ท่าน